ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Ο Παιδικός σταθμός της Σβούρας ιδρύθηκε το 1991.
Λειτουργεί καθημερινά από τις 8.00 π.μ. έως τις 4.00μ.μ.
Φιλοξενεί παιδιά από 2.5 έως 4,5 ετών σε δύο παράλληλα τμήματα ανάλογα με την ηλικία τους.
Οι στόχοι των τμημάτων διαφέρουν.

Η εκπαιδευτική διαδικασία είναι σχεδιασμένη για τις ανάγκες της κάθε ηλικίας. Βάση όλων των δραστηριοτήτων είναι το παιχνίδι. Το παιχνίδι είναι το βασικό μέσο με το οποίο τα παιδιά έρχονται σε επαφή με το περιβάλλον τους, ενεργοποιούν τη φαντασία τους και καλλιεργούν τη δημιουργικότητά τους. Αναπτύσσονται σωματικά, νοητικά, συναισθηματικά, κοινωνικά.

 

ΜΙΚΡΗ ΟΜΑΔΑ
για παιδιά 2,5-3,5 ετών
Η ομάδα αυτή έχει σα στόχο να διευκολύνει το παιδί στη μετάβασή του από το σπίτι στο σχολείο, να το βοηθήσει να ανεξαρτητοποιηθεί και να εξοικειωθεί με την έννοια της ομάδας.
Οι δραστηριότητες στην ομάδα είναι μικρής διάρκειας και συνδέονται μεταξύ τους με διαστήματα ελεύθερου παιχνιδιού.

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΝΗΠΙΩΝ
για παιδιά 3,5-4,5 ετών
Η ομάδα αυτή έχει στόχο να βοηθήσει το παιδί να αναπτύξει τις δεξιότητές του,να ενεργοποιήσει τις αισθήσεις του, να κατανοήσει τις σχέσεις που διέπουν την ομάδα, να το προετοιμάσει για το νηπιαγωγείο.